عرفان کیهانی

تاریخ: دوشنبه 27 شهریور 1391 ساعت: 16:01 بازدید: 269 نویسنده: مجتبی فروتن تنها
Do you still have the memories of our love?
I will love you no matter what
The foolish things we said
The stupid things we did
All the tickling we felt
The joy we got
All from the 1st love
The reason why we still remember all of that…
Is the reason why I want you to come back..
True love never dies…
This is what I felt for you that time.
Still hold our little peaces of joy

best best best best best امتیاز : 690 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 27 شهریور 1391 ساعت: 16:01 بازدید: 500 نویسنده: مجتبی فروتن تنها

اگر نمی توانی درخت کاج روی تپه باشی ،

پس بوته ای باش در يک دره ، اما

زيباترين بوته کوچک در کنار جويبار...

بوته باش ، اگر نمی توانی درخت باشی .

اگر نمی توانی بوته باشی ، پس علف کوچکی باش

و با سرافرازی و رضايت در حاشيه جاده بايست .


بهترین بهترین بهترین بهترین بهترین امتیاز : 666 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 27 شهریور 1391 ساعت: 15:59 بازدید: 494 نویسنده: مجتبی فروتن تنها

سوگند راساختیم تا سوگند یاد کنیم که عاشق بمانیم باسوگند شروع میکنیم و با امید ادامه می دهیم و آرزو داریم با وصال ختم شود سوگند می خوریم به زیبایی عشق پاک که دل از هم بگیریم که لحظه ای ازیاد یکدیگر غافل نشویم که برای هم باشیم و به یاد هم که دوست داشتن را از یاد نبرده و با آمدن هر سپیده و شروع هر روز به یاد یکدیگر چشم به جهان بگشاییم ودر آخرسوگند به عشق که درغم و شادی با هم باشیم و شریک هم  . . .


سوگند سوگند سوگند سوگند سوگند امتیاز : 678 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 27 شهریور 1391
دوشنبه 27 شهریور 1391
دوشنبه 27 شهریور 1391

مطالب محبوب

دوشنبه 27 شهریور 1391
دوشنبه 27 شهریور 1391
دوشنبه 27 شهریور 1391

صفحات مطالب

1|